Chuyên Đào tạo an toàn lao động, đào tạo ngắn hạn, An toàn vệ sinh lao động, Đào tạo theo hợp đồng. Tel: 04.22180703 - 0982787821

Tuyển giảng viên

          Trung Tâm Huấn Luyện ATLĐ - VSLĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIỆT NAM

TUYỂN DỤNG