Chuyên Đào tạo an toàn lao động, đào tạo ngắn hạn, An toàn vệ sinh lao động, Đào tạo theo hợp đồng. Tel: 04.22180703 - 0982787821

Nội dung Huấn luyện ATLĐ Nhóm 6

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

 HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 6Đối tượng được huấn luyện của nhóm 6

An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật An toàn, vệ sinh lao động

Thời gian học nhóm 5:

Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN 

Người lao động tham gia mạng lưới an toàn, vệ sinh viên ngoài nội dung Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định còn được huấn luyện bổ sung về kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên.

 

STT

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN

Thời gian huấn luyện (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

I

Kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên

3

3

 

 

II

Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện

1

1

 

 

Tổng cộng

4

4

 

 

 

Chúng tôi tổ chức đào tạo an toàn lao động trên toàn quốc. Các đơn vị có nhu cầu xin liên hệ để được báo giá hợp lý nhất.

 Liên hệ đăng ký học:

 

Cách 1: Click   gặp tư vấn tuyển sinh bằng điện thoại

 

Cách 2: Click  để được tư vấn miễn phí