Chuyên Đào tạo an toàn lao động, đào tạo ngắn hạn, An toàn vệ sinh lao động, Đào tạo theo hợp đồng. Tel: 04.22180703 - 0982787821

Đào tạo giảng viên ATLĐ tại Hà Nội

 

 

CÔNG TY CP GIÁO DỤC VIỆT NAM

-----------------------------

Số: 13-2019/NHLAT-GDVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2019

THƯ MỜI LỚP GIẢNG VIÊN AN TOÀN LAO ĐỘNG

Kính gửi:Quý học viên!

 

Căn cứ theo nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội Sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội;

Căn cứ theo thông tư 31/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam tổ chức mở lớp: “Huấn luyện cho người huấn luyện an toàn vệ sinh lao động" cụ thể như sau:

1.   Đối tượng tham dự: Theo điều 22 Chương I của Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018

a.  Huấn luyện hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động: Người có trình độ Đại học trở lên và có ít nhất 3 năm hoặc Trình độ cao đẳng trở lên và có ít nhất 04 năm làm công việc nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật, thanh tra, kiểm tra, quản lý về an toàn, vệ sinh lao động.

b.   Huấn luyện nội dung nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động và nội dung kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động: Người có trình độ Đại học trở lên và có ít nhất 03 năm hoặc cao đẳng trở lên và có ít nhất 04 năm làm công việc xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động; Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp không thuộc điểm a, điểm b Khoản này và có ít nhất 05 năm làm công việc an toàn, vệ sinh lao động.

c.   Huấn luyện Nội dung lý thuyết chuyên ngành: Người có trình độ từ Đại học trở lên có chuyên môn phù hợp với chuyên ngành huấn luyện và có ít nhất 03 năm hoặc Trình độ Cao đẳng có chuyên môn phù hợp với chuyên ngành huấn luyện và có ít nhất 04 năm làm công việc xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động.

2.    Thời gian huấn luyện: Khai giảng dự kiến 10/8/2019. Học cả ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Sáng từ 8h-11h30, chiều 13h30-17h.

3.   Địa điểm học: Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội (Đối diện ĐH Điện Lực).

4.   Kinh phí và chương trình: 3.000.000đ. Chi phí trên bao gồm: Chi phí học, teabreak, tài liệu học, hóa đơn tài chính.

Số tiền trên đề nghị quý Học viên nộp Tiền mặt tại địa điểm học hoặc chuyển vào TK của Công ty CP Giáo Dục Việt Nam

Tài khoản: 11720661874011 tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Quốc Việt

5.   Chứng chỉ cuối khóa: Học viên tham dự khóa Huấn luyện và sát hạch đạt yêu cầu sẽ được cấp Chứng nhận hoàn thành khóa học“Huấn luyện người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động”

Hồ sơ bao gồm: 02 Bằng TN Đại học, 02 CMND, 04 ảnh 3x4, 02 giấy xác nhận năm kinh nghiệm, (tất cả đều bản đỏ, sao y công chứng)

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Trung tâm huấn luyện ATLĐ – Công ty CP Giáo Dục Việt Nam

Hotline: 0978 86 86 31 (Ms Quỳnh) - 0981 86 86 23 (Ms Ngân) – 0982 78 78 40 (Ms Nhung)