Chuyên Đào tạo an toàn lao động, đào tạo ngắn hạn, An toàn vệ sinh lao động, Đào tạo theo hợp đồng. Tel: 04.22180703 - 0982787821

Mẫu Giấy Chứng nhận GIẢNG VIÊN AN TOÀN LAO ĐỘNG

 GIẤY CHỨNG NHẬN GIẢNG VIÊN AN TOÀN LAO ĐỘNG Giá trị: 05 năm. Đơn vị cấp: Cục An toàn lao động