Chuyên Đào tạo an toàn lao động, đào tạo ngắn hạn, An toàn vệ sinh lao động, Đào tạo theo hợp đồng. Tel: 04.22180703 - 0982787821
  Phân trang :  1  2 

KHAI GIẢNG LỚP GIẢNG VIÊN AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI HÀ NỘI NGÀY 22/11


Lớp Huấn luyện an toàn lao động tại Đà Nẵng ngày 26/10


Lớp Huấn luyện an toàn lao động tại Hà Nội K1 (12/10), K2 (26/10)


Lớp Huấn luyện an toàn lao động tại HCM K1 (5/10), K2 (19/10)


Mở lớp An toàn lao động cho giảng viên tháng 11 tại Hà Nội và Hồ Chí Minh


KHAI GIẢNG LỚP HUẤN LUYỆN GIẢNG VIÊN AN TOÀN LAO ĐỘNG


LỊCH KHAI GIẢNG HỒ CHÍ MINH THÁNG 7/2014


LỊCH KHAI GIẢNG ĐÀ NẴNG THÁNG 7/2014


LỊCH KHAI GIẢNG HÀ NỘI THÁNG 7/2014

Trung Tâm Huấn Luyện An toàn lao động thông báo mở lớp Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động tháng 7 năm 2014


Lịch Huấn luyện An toàn Lao động, vệ sinh lao động tại Hải Phòng

Lịch Huấn luyện An toàn Lao động, vệ sinh lao động tại Hải Phòng


Lịch Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động tại Đà Nẵng tháng 6


Lịch Huấn luyện An toàn Lao động, vệ sinh lao động tại Bắc Ninh

Huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động tại Bắc Ninh


Lịch Huấn luyện Khóa An toàn vệ sinh lao động Hà Nội Tháng 6/2014

Lịch Khai giảng tháng 6 năm 2014 tại Hà Nội


Lịch huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động tại Nam Định

Lịch Huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động tại Nam định ngày 7/6/2014


Lịch huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động tại HCM tháng 6/2014

Tại HCM Công ty CP Giáo dục Việt Nam thường xuyên tổ chức các lớp huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động dành cho cán bộ quản, nhân viên vận hàng máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ theo quy định như sau


  Phân trang :  1  2