Chuyên Đào tạo an toàn lao động, đào tạo ngắn hạn, An toàn vệ sinh lao động, Đào tạo theo hợp đồng. Tel: 04.22180703 - 0982787821

Ngày 20/12/2015 - Khai giảng lớp Giảng viên An toàn K7 tại Hà Nội

1. Tên khóa huấn luyện: Giảng viên an toàn lao động, vệ sinh lao động 2. Thời gian huấn luyện: 05 ngày học, 01 ngày thi sát hạch, học T7-CN hàng tuần. 3. Thời gian tổ chức dự kiến: từ ngày 20/12/2015


KHAI GIẢNG KHÓA HUẤN LUYỆN GIẢNG VIÊN AN TOÀN LAO ĐỘNG THÁNG 3 NĂM 2015


THÔNG BÁO MỞ LỚP GIẢNG VIÊN AN TOÀN LAO ĐỘNG THÁNG 1 /2015 TẠI HÀ NỘI


KHAI GIẢNG LỚP GIẢNG VIÊN AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI HÀ NỘI NGÀY 22/11


Lớp Huấn luyện an toàn lao động tại Hà Nội K1 (12/10), K2 (26/10)


LỊCH KHAI GIẢNG HÀ NỘI THÁNG 7/2014

Trung Tâm Huấn Luyện An toàn lao động thông báo mở lớp Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động tháng 7 năm 2014


Lịch Huấn luyện Khóa An toàn vệ sinh lao động Hà Nội Tháng 6/2014

Lịch Khai giảng tháng 6 năm 2014 tại Hà Nội