Chuyên Đào tạo an toàn lao động, đào tạo ngắn hạn, An toàn vệ sinh lao động, Đào tạo theo hợp đồng. Tel: 04.22180703 - 0982787821

Huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động cho nhóm 4

THÔNG BÁO

V/v Mở lớp Huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động

(Nhóm 4 - Theo Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH)

Căn cứ theo Thông tư số: 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội quy định về công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động;

Căn cứ theo Giấy chứng nhận số 27/2014/GCN ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Cục An toàn lao động cấp cho Công ty CP Giáo dục Việt Nam Đủ điều kiện hoạt động về An toàn vệ sinh lao động.

            Công ty CP Giáo dục Việt Nam xin thông báo mở lớp Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động nhóm 2 như sau:

 I. ĐỐI TƯỢNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Người lao động không thuộc nhóm 1, nhóm 2 và nhóm 3. (bao gồm cả lao động là người Việt Nam, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động).

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN HUẤN LUYỆN

a) Phần 1 huấn luyện kiến thức chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động (huấn luyện tập trung);

b) Phần 2 kiến thức chuyên ngành: Yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra;

III. CHỨNG NHẬN

Kết quả huấn luyện được ghi vào sổ theo dõi công tác huấn luyện tại cơ sở. Hàng năm phải huấn luyện lại định kỳ.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM  HỌC

4.1 Thời gian: Học tối 2,4,6 hoặc tối 3,5,7 hoặc ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần

4. 2 Địa điểm học:

- Tại HCM: Số 195 đường D2 – P. 25 – Q. Bình Thạnh – Tp Hồ Chí Minh

- Tại Hà Nội: Số 451 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội

- Tại Đà Nẵng: Số 4 Tiểu La – P. Hòa Cường Bắc – Q. Hải Châu – Tp Đà Nẵng

- Tại các tỉnh thành phố, trên toàn quốc nếu có nhu cầu….

V.THỦ TỤC NHẬP HỌC: 02 ảnh 3x4, CMTND photo. 

VI. HỌC PHÍ: 800.000 đ/1 học viên

]]>

Tin tức khác