Chuyên Đào tạo an toàn lao động, đào tạo ngắn hạn, An toàn vệ sinh lao động, Đào tạo theo hợp đồng. Tel: 04.22180703 - 0982787821

Các Văn bản Luật

 

Số ký hiệu

Ngày

Tên văn bản

Dự thảo Luật An toàn vệ sinh lao động

19/02/2014

Dự thảo Luật An toàn vệ sinh lao động

02/2007/L-CTN

11/04/2007

Luật sửa đổi, bổ sung điều 73 của Bộ luật Lao động

Luật

23/06/1994

Bộ luật Lao động đã được sửa đổi, bổ sung năm 2002 của nước CHXHCN Việt Nam

]]>

Tin tức khác