Chuyên Đào tạo an toàn lao động, đào tạo ngắn hạn, An toàn vệ sinh lao động, Đào tạo theo hợp đồng. Tel: 04.22180703 - 0982787821

Các thông tư quy định về công tác Huấn luyện An toàn- vệ sinh lao động

Các Thông tư liên quan đến Công tác Huấn luyện An toàn lao động, Vệ sinh Lao động

 

Số ký hiệu

Ngày

Tên văn bản

06 /2014/TT-BLĐTBXH

06/03/2014

Quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

05 /2014/TT-BLĐTBXH

06/03/2014

Về việc Ban hành danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

07/2014/TT-BLĐTBXH

06/03/2014

 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

04/2014/TT-BLĐTBXH

12/02/2014

Hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân

 27/2013/TT-BLĐTBXH

18/10/2013

Thông tư quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động,vệ sinh lao động

11/2013/TT-BLĐTBXH

11/06/2013

Ban hành danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc

 10/2013/TT-BLĐTBXH

10/06/2013

 Ban hành danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên

36/2012/TT-BLĐTBXH

21/12/2012

Thông tư ban hành bổ sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

07/2012/TT-BLĐTBXH

16/04/2012

Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Những thiết bị bảo vệ đường hô hấp – Bộ lọc bụi

05/2012/TT-BLĐTBXH

30/03/2012

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng

02 /2012/TT -BLĐTBXH

18/01/2012

Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn lao động trong khai thác và chế biến đá

41 /2011/TT-BLĐTBXH

28/12/2011

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn công tác huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động

42/2011/TT-BYT

30/11/2011

Bổ sung bệnh nhiễm độc Cadimi nghề nghiệp, bệnh nghề nghiệp do rung toàn thân, nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm và hướng dẫn tiêu chuẩn

35/2011/TT-BLĐTBXH

28/11/2011

Hướng dẫn công tác Thi đua, Khen thưởng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

33/2011/TT - BLĐTBXH

18/11/2011

Hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính thời vụ và gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng

32/2011/TT - BLĐTBXH

14/11/2011

Hướng dẫn thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

32/2011/TT-BLĐTBXH

14/11/2011

Hướng dẫn thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

20/2011/TT-BLĐTBXH

29/07/2011

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với máy hàn điện và công việc hàn điện”

08/2011/TT-BLĐTBXH

22/04/2011

Thông tư ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy điện"

22/TT-BXD

03/12/2010

TT hướng dẫn quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

35/2010/TT-BCA

11/10/2010

Quy định về cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm

28/2010/TT-BCT

28/06/2010

Quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

03/2010/TT -BLĐTBXH

22/01/2010

Ban hành danh mục sản phẩm hàng hoá nhóm 2 và hướng dẫn trình tự, thủ tục và nội dung kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá trong sản xuất

01/2010/TT -BLĐTBXH

12/01/2010

Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống cáp treo chở người, tàu lượn cao tốc và hệ thống máng trượt

18/2009/TT-LĐTBXH

05/06/2009

Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

05/2009/TT-BNV

11/05/2009

Thông tư ban hành chức danh và mã số các ngạch viên chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

13 /2008 /TT-BLĐTBXH

28/07/2008

Thông tư Hướng dẫn công tác Thi đua, Khen thưởng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

04 /2008/TT -BLĐTBXH

27/02/2008

Thông tư Hướng dẫn thủ tục đăng ký và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

70/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH

26/06/2007

Thông tư liên tịch Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về bảo hộ lao động...

01/2007/TTLT/ BLÐTBXH- BCA- VKSNDTC

12/01/2007

Hướng dẫn phối hợp trong việc giải quyết các vụ tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động khác có dấu hiệu tội phạm

37/2005/TT – BLĐTBXH

29/12/2005

Hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

23/2003/TT-BLĐTBXH

03/11/2003

Quy định, hướng dẫn thủ tục đăng ký và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

10/2003/TT-BLĐTBXH

18/04/2003

Hướng dẫn việc thực hiện chế độ bồi thường và trợ cấp đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

08/2003/TT-BLĐTBXH

08/04/2003

Hướng dẫn thực hiện chế độ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ quy định tại Nghị định số 01/2003/NĐ-CP ngày 09/01/2003 của Chính phủ

07/2003/TT-BLĐTBXH

12/03/2003

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 01/2003/NĐ-CP ngày 9 tháng 01 năm 2003 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều

18/2000/TT-BYT

17/10/2000

Hướng dẫn về hồ sơ và quy trình giám định y khoa cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội

23/1999/TT-BLĐTBXH

04/10/1999

Hướng dẫn thực hiện chế độ giảm giờ làm việc trong tuần đối với các doanh nghiệp nhà nước

21/1999/TT-BLĐTBXH

11/09/1999

Quy định danh mục nghề, công việc và các điều kiện được nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc

10/1998/TT-BLĐTBXH

28/05/1998

Hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân

20/1997/TT-BLĐTBXH

17/12/1997

Hướng dẫn việc khen thưởng hàng năm về công tác bảo hộ lao động

16/LĐTBXH-TT-BLĐTBXH

23/04/1997

Hướng dẫn về thời giờ làm việc hàng ngày được rút ngắn đối với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

13/BYT

24/10/1996

Hướng dẫn thực hiện quản lý vệ sinh lao động, quản lý sức khoẻ người lao động và bệnh nghề nghiệp

13 /BYT-TT

21/10/1996

Hướng dẫn thực hiện quản lý vệ sinh lao động, quản lý sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp

 

]]>

Tin tức khác

Phan mem quan ly ban hang,Điều 7-Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH (Giảng viên An toàn)Điều 7-Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH (Giảng viên An toàn)