Chuyên Đào tạo an toàn lao động, đào tạo ngắn hạn, An toàn vệ sinh lao động, Đào tạo theo hợp đồng. Tel: 04.22180703 - 0982787821

Tiêu chuẩn Việt Nam về An toàn Máy cơ khí

 TIỂU CHUẨN AN TOÀN LAO ĐỘNG – AN TOÀN MÁY CƠ KHÍ

 

Mã số

Tên tiêu chuẩn

TCVN 2290-78

Thiết bị sản xuất - Yêu cầu chung về an toàn

TCVN 2296-89

Thiết bị rèn ép -Yêu cầu chung về an toàn

TCVN 3288-1979

Hệ thống thông gió – yêu cầu chung về an toàn

TCVN 4244-1986

Quy phạm kĩ thuật an toàn thiết bị nâng

TCVN 4431-1987

Tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng toàn phần
Lan can an toàn - Điều kiện kĩ thuật

TCVN 4717-89

Thiết bị sản xuất che chắn an toàn - Yêu cầu chung về an toàn

TCVN 4722-89

Thiết bị gia công gỗ - Yêu cầu kỹ thuật an toàn

TCVN 4723-89

Thiết bị gia công gỗ - Yêu cầu an toàn về kết cấu máy

TCVN 4725-1989

Máy cắt kim loại - Yêu cầu chung và an toàn đối với kết cấu máy

TCVN 4726 – 89

Máy cắt kim loại - Yêu cầu đối với trang thiết bị điện

TCVN 4755 - 89
(ST SEV 4474 - 84)

Cần trục - Yêu cầu an toàn đối với thiết bị thủy lực

TCVN 5019-89

Thiết bị AXETYLEN - Yêu cầu an toàn

TCVN 5181-90

Thiết bị nén khi - yêu cầu chung về an toàn

TCVN 5183-90

Máy cắt kim loại
Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy mài và máy đánh bóng.

TCVN 5184-90

Máy cắt kim loại
Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy mài và máy đánh bóng.

TCVN 5658-1992

Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy tiện

TCVN 5186 – 90

Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy phay

TCVN 5187-90 
ST . SEV 577-77 )

Máy cắt kim loại - Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy doa ngang

TCVN 5188 – 90

Yêu cầu riêng về an toàn đối với kết cấu máy bao, xọc và chuốt

TCVN 5346 - 91
(ST SEV 5307 - 85)

Kỹ thuật an toàn nồi hơi và nồi nước nóng
Yêu cầu chung đối với việc tính độ bền

TCVN 5636 – 91

Thiết bị đúc - Yêu cầu về an toàn

TCVN 5658-1992

Ô tô - Hệ thống phanh - Yêu cầu chung và phương pháp thử

TCVN 5659 - 1992

Thiết bị sản xuất bộ phận điều khiển
Yêu cầu về an toàn chung

TCVN 5744-1993

Thang máy - Yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng

TCVN 5862 : 1995
(Thay thế TCVN 4244-86 - Phụ lục 1)

Thiết bị nâng - Phân loại theo chế độ làm việc

TCVN 5863-95

Thiết bị nâng - Yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng

TCVN 5864-1995

Thiết bị nâng - Cáp thép, tang, ròng rọc, xích và đĩa xích 
Yêu cầu an toàn

TCVN 5866-1995

Thang máy - Cơ cấu an toàn cơ khí

TCVN 5867-1995

Thang máy - Cabin, đối trọng, ray dẫn hướng
Yêu cầu an toàn

TCVN 6004-1995

Nồi hơi - Yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo

TCVN 6005-95

Thiết bị chịu áp lực - Yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tọa, phương pháp thử

TCVN 6006-95

Nồi hơi - Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa

TCVN 6007-1995

Nồi hơi - Yêu cầu về kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa, phương pháp thử

TCVN 6008-1995

Thiết bị áp lực - Mối hàn - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN 6153-1996

Bình chịu áp lực - Yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo

TCVN 6154-1996

Bình chịu áp lực  - Yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo - Phương pháp thử

TCVN 6155-1996

Bình áp lực - Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sửa dụng, sửa chữa

TCVN 6156-1996

Bình chịu áp lực  - Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa - Phương pháp thử

TCVN 6290 - 1997

Chai chứa khí - Chai chứa các khí vĩnh cửu - Kiểm tra tại thời điểm nạp khí

TCVN 6291 - 1997

Chai chứa khí - Chai chứa khí đựng trong công nghiệp - Ghi nhãn để nhận biết khí chứa

TCVN 6396-1998

Thang máy thủy lực - Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt

TCXDVN 296: 2004

Giàn giáo các yêu cầu về an toàn

 

 

]]>

Tin tức khác

Phan mem quan ly ban hang,Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐDanh mục các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ
Phan mem quan ly ban hang,Danh mục các công việc có yêu cầu nghiêm ngặtDanh mục các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt
Phan mem quan ly ban hang,Tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị Bảo hộ Lao độngTiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị Bảo hộ Lao động
Phan mem quan ly ban hang,Tiêu chuẩn Việt Nam về An toàn ĐiệnTiêu chuẩn Việt Nam về An toàn Điện
Phan mem quan ly ban hang,Tiêu Chuẩn Vệ sinh Lao độngTiêu Chuẩn Vệ sinh Lao động
Phan mem quan ly ban hang,Tiêu chuẩn Việt Nam về An toàn Sản xuấtTiêu chuẩn Việt Nam về An toàn Sản xuất
Phan mem quan ly ban hang,Tiêu chuẩn Việt Nam về An toàn Hóa chất Tiêu chuẩn Việt Nam về An toàn Hóa chất
Phan mem quan ly ban hang,Tiêu chuẩn an toàn lao động - an toàn cháy nổ Tiêu chuẩn an toàn lao động - an toàn cháy nổ
Phan mem quan ly ban hang,Quy trình kiểm định Kỹ thuật an toàn thiết bị nâng Quy trình kiểm định Kỹ thuật an toàn thiết bị nâng
Phan mem quan ly ban hang,Tiêu chuẩn an toàn lao động, vệ sinh lao động Tiêu chuẩn an toàn lao động, vệ sinh lao động