Chuyên Đào tạo an toàn lao động, đào tạo ngắn hạn, An toàn vệ sinh lao động, Đào tạo theo hợp đồng. Tel: 04.22180703 - 0982787821

Lịch khai giảng các lớp ATLĐ tháng 6/2014

LỊCH KHAI GIẢNG ATLĐ TOÀN QUỐC THÁNG 6/2014

Công ty thường xuyên tổ chức các lớp huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động dành cho cán bộ quản, nhân viên vận hàng máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ theo quy định như sau:

STT

Tên khóa học

Thời lượng

Thời gian học

Học phí

1

An toàn lao động cho nhóm 1

2 buổi

Đợt 1: 01/6/2014

Đợt 2: 15/6/2014

Đợt 3: 29/6/2014

800.000

2

An toàn lao động cho nhóm 2

4 buổi

Đợt 1: 07 + 08/6/2014

Đợt 2: 21 + 22/6/2014

1.000.000

3

An toàn lao động cho nhóm 3

4 buổi

Đợt 1: 07 + 08/6/2014

Đợt 2: 21 + 22/6/2014

1.000.000

4

An toàn lao động cho nhóm 4

2 buổi

Đợt 1: 01/6/2014

Đợt 2: 15/6/2014

Đợt 3: 29/6/2014

800.000

5

Kỹ thuật an toàn vận hành thiết bị áp lực và nồi hơi

 4 buổi

Đợt 1: 07 + 08/6/2014

Đợt 2: 21 + 22/6/2014

1.000.000

6

Kỹ thuật an toàn vận hành thiết bị nâng

4 buổi

Đợt 1: 07 + 08/6/2014

1.000.000

7

Kỹ thuật ăn toàn sử dụng Gas (LPG)

2 buổi

Đợt 1: 15/6/2014

Đợt 2: 29/6/2014

800.000

8

Kỹ thuật an toàn hàn điện – hàn hơi

4 buổi

Đợt 1: 14 + 15/6/2014

Đợt 2: 28+29/6/2014

1.000.000

9

Kỹ thuật an toàn hóa chất

4 buổi

Đợt 1: 14 + 15/6/2014

Đợt 2: 28+29/6/2014

1.000.000

10

Kỹ thuật an toàn làm việc trên cao

4 buổi

Đợt 1: 14 + 15/6/2014

Đợt 2: 28+29/6/2014

1.000.000

11

Nghiệp vụ sơ cấp cứu

2 buổi

Đợt 1: 8/6/2014

Đợt 2: 22/6/2014

800.000

12

Bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ lái xe nâng hàng

4 buổi

Dành cho người đã biết lái xe, chưa có chứng chỉ

1.000.000

 

 

]]>

Tin tức khác

Phan mem quan ly ban hang,DANH MỤC MÁY, THIẾT BỊ, VẬT TƯ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNGDANH MỤC MÁY, THIẾT BỊ, VẬT TƯ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG
Phan mem quan ly ban hang,Khai giảng Lớp An toàn lao động tại Nam Định ngày 07/6/2014Khai giảng Lớp An toàn lao động tại Nam Định ngày 07/6/2014
Phan mem quan ly ban hang,Danh mục hàng hóa phải kiểm tra chất lượng Danh mục hàng hóa phải kiểm tra chất lượng
Phan mem quan ly ban hang,Danh mục 13 Công việc yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ Danh mục 13 Công việc yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ
Phan mem quan ly ban hang,Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH về Huấn luyện ATVSLĐ Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH về Huấn luyện ATVSLĐ