Chuyên Đào tạo an toàn lao động, đào tạo ngắn hạn, An toàn vệ sinh lao động, Đào tạo theo hợp đồng. Tel: 04.22180703 - 0982787821

Danh mục các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt

 DANH MC CÁC CÔNG VIỆC YÊU CẦU NGHIÊM NGT

V AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG

 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội)

 

1. Lắp p, vận hành, bảo dưỡng, sa cha, tháo dỡ, kiểm tra, giám sát hoạt động máy, thiết bị theo Danh mục máy, thiết bị, vật yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do B Lao động – Thương binh và Xã hi ban hành.

2. Sn xut, s dng, bo quản, vn chuyn hoá cht nguy hiểm, độc hi theo phân loi ca H thống hài hoà toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hoá chất.

3. Th nghiệm, sản xut, s dng, bo qun, vn chuyển các loi thuốc nổ và phương tiện nổ (kíp, dây nổ, dây cháy chậm...).

4. Vận hành, bảo dưỡng, sa cha, to dỡ, kiểm tra, giám sát hoạt động máy đóng cọc, máy ép cọc, khoan cọc nhi, búa máy, u hoặc máy hút bùn, máy bơm; máy phun hoặc bơm vữa, bê tông.

5. Lp p, vn hành, sửa cha, bảo dưỡng, v sinh các loại máy mài, cưa, xẻ, cắt, xé chặt, đột, dập, đc, đp, tạo hình, np liu, ra liu, nghin, xay, trộn, cán, ly tâm, sấy, sàng, sàng tuyển, ép, xeo, tráng, cun, bóc vỏ, đóng bao, đánh bóng, băng chuyền, băng tải, súng bắn nước, súng khí nén; máy in công nghip.

6. Làm khuôn đúc, luyện, n, đúc, tẩy ra, mạ, đánh bóng kim loại; các công việc luyện qung, luyện cốc; làm c công việc khu vc quay sản xut xi măng, nung hoặc buồng đốt vt liệu chu la, vật liu xây dng, luyện cc, luyện đt đèn; vn hành, sa cha, kiểm tra, giám sát, cp liu, ra sn phẩm, phế thi các lò thiêu, lò nung, lò luyện.

7. Các công việc tn cao, trên sàn ng tác di đng, nơi cheo leo nguy him, trên sông, trên bin, lặn dưới nưc.

8. Vn hành, sa cha, bo dưng máy, thiết b trong hang hm, hm tàu.

9. Lp p, vn hành, bảo dưỡng, sa cha, tháo dỡ máy, thiết bị thu phát sóng có điện từ trưng tn số cao, các máy chp X quang, chp cắt lớp.

10. Kho sát địa chất, địa nh, thực địa bin, đa vt lý; Khảo sát, thăm dò, khai thác khoáng sản, du k.

11. Làm việc các i thiếu dưỡng khí hoặc kh năng phát sinh các khí độc như hầm, đường hầm, bể, giếng, đường cng các công trình ngm, các công trình x nước thải, rác thi; làm vệ sinh công nghiệp, v sinh môi trưng, vệ sinh chuồng tri.

12. Xây, lắp p, to, p d, v sinh và bảo dưỡng các kết cu hoặc công trình xây dựng.

13. Sa cha, bảo dưỡng, lp đặt thiết b điện; thi công, lắp đặt, vận hành, bo dưng, sa cha hệ thống đin; hàn ct kim loại.

 

 

]]>

Tin tức khác

Phan mem quan ly ban hang,Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐDanh mục các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ
Phan mem quan ly ban hang,Tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị Bảo hộ Lao động Tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị Bảo hộ Lao động
Phan mem quan ly ban hang,Tiêu chuẩn Việt Nam về An toàn Điện Tiêu chuẩn Việt Nam về An toàn Điện
Phan mem quan ly ban hang,Tiêu Chuẩn Vệ sinh Lao động Tiêu Chuẩn Vệ sinh Lao động
Phan mem quan ly ban hang,Tiêu chuẩn Việt Nam về An toàn Sản xuất Tiêu chuẩn Việt Nam về An toàn Sản xuất
Phan mem quan ly ban hang,Tiêu chuẩn Việt Nam về An toàn Máy cơ khí Tiêu chuẩn Việt Nam về An toàn Máy cơ khí
Phan mem quan ly ban hang,Tiêu chuẩn Việt Nam về An toàn Hóa chất Tiêu chuẩn Việt Nam về An toàn Hóa chất
Phan mem quan ly ban hang,Tiêu chuẩn an toàn lao động - an toàn cháy nổ Tiêu chuẩn an toàn lao động - an toàn cháy nổ
Phan mem quan ly ban hang,Quy trình kiểm định Kỹ thuật an toàn thiết bị nâng Quy trình kiểm định Kỹ thuật an toàn thiết bị nâng
Phan mem quan ly ban hang,Tiêu chuẩn an toàn lao động, vệ sinh lao động Tiêu chuẩn an toàn lao động, vệ sinh lao động