Chuyên Đào tạo an toàn lao động, đào tạo ngắn hạn, An toàn vệ sinh lao động, Đào tạo theo hợp đồng. Tel: 04.22180703 - 0982787821
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao TOEFL-ITP

Trang chủ

HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG. CẤP THẺ AN TOÀN. CẤP CHỨNG CHỈ AN TOÀN LAO ĐỘNG 6 NHÓM. CẤP CHỨNG NHẬN GIẢNG VIÊN AN TOÀN TRÊN TOÀN QUỐC

PHẦN 1: DÀNH CHO GIẢNG VIÊN HUẤN LUYỆN AN TOÀN

 

KHAI GIẢNG LỚP HUẤN LUYỆN CHO NGƯỜI HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH  LAO ĐỘNG

Căn cứ theo nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội Sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội;

Căn cứ theo thông tư 31/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

 

 Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam tổ chức mở lớp: “Huấn luyện cho  người huấn luyện an toàn vệ sinh lao động " cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham dự: Theo điều 22 Chương I của Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018

a. Huấn luyện hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động: Người có trình độ  Đại học trở lên và có ít nhất 3 năm  hoặc Trình độ cao đẳng trở lên và có ít nhất 04 năm làm công việc nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật, thanh tra, kiểm tra, quản lý về an toàn, vệ sinh lao động.

 

b. Huấn luyện nội dung nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động và nội dung kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động: Người có trình độ Đại học trở lên và có ít nhất 03 năm hoặc cao đẳng trở lên và có ít nhất 04 năm làm công việc xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động; Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp không thuộc điểm a, điểm b Khoản này và có ít nhất 05 năm làm công việc an toàn, vệ sinh lao động.

 

c. Huấn luyện Nội dung lý thuyết chuyên ngành: Người có trình độ từ Đại học trở lên  có chuyên môn phù hợp với chuyên ngành huấn luyện và có ít nhất 03 năm hoặc Trình độ Cao đẳng có chuyên môn phù hợp với chuyên ngành huấn luyện và có ít nhất 04 năm làm công việc xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động.

 

d. Huấn luyện Thực hành

- Huấn luyện thực hành Nhóm 2: Người có trình độ từ Cao đẳng trở lên, phù hợp với chuyên ngành huấn luyện, thông thạo công việc thực hành đối với máy, thiết bị, hóa chất, công việc được áp dụng thực hành theo chương trình khung huấn luyện

-  Huấn luyện thực hành Nhóm 3: Người có trình độ Trung cấp  trở lên phù hợp với chuyên ngành huấn luyện; có ít nhất 3 năm làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, hoặc làm công việc có liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở phù hợp với công việc huấn luyện

Huấn luyện thực hành Nhóm 4: Người có trình độ trung cấp kỹ thuật trở lên, phù hợp với chuyên ngành huấn luyện hoặc người có thời gian làm việc thực thế ít nhất 3 năm trong chuyên ngành huấn luyện

- Huấn luyện thực hành sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động: Người có trình độ từ cao đẳng chuyên ngành y trở lên và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trực tiếp tham gia công sức sơ cứu, cấp cứu hoặc có trình độ bác sỹ

 

2. Thời gian và kinh phí huấn luyện: Liên hệ để biết được kế hoạch cụ thể của lớp

3. Chứng chỉ cuối khóa: Học viên tham dự khóa Huấn luyện và sát hạch đạt yêu cầu sẽ được cấp Chứng nhận hoàn thành khóa học“Huấn luyện người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động”

Hồ sơ bao gồm: 02 Bằng TN Đại học, 02 CMND, 04 ảnh 3x4, 02 giấy xác nhận năm kinh nghiệm, (tất cả đều bản đỏ, sao y công chứng)

 

 

Liên hệ đăng ký học giảng viên an toàn

Tại Hà Nội: 451 Hoàng Quốc Việt Cầu Giấy 

Hotline: 0982 78 78 21 - 0982 78 78 40  

Tại TPHCM: 12 Trần Thiện Chánh P12, Q10

Hotline: 0973 86 86 00 - 0979 86 86 57

Tại Đà Nẵng: 4 Tiểu La, Hải Châu

Hotline: 0982 78 78 40 - 0983 83 01 09

Các Trung tâm tại: Bình Định, Cần Thơ, Nha Trang, Đà Lạt, Quảng Ninh...

Hotline: 0982 78 78 21 - 0982 78 78 40  - 0973 86 86 00 - 0979 86 86 57

(Giáo Dục Việt Nam nhận đào tạo huấn luyện hợp đồng cho các đơn vị có nhu cầu trên toàn quốc)


PHẦN 2: DÀNH CHO HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

KHÓA HỌC HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH 44/2016/NĐ-CP. CẤP CHỨNG CHỈ CHỨNG NHẬN AN TOÀN LAO ĐỘNG TRÊN TOÀN QUỐC

 -  Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều chỉnh của luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

-  Nhằm cung cấp kiến thức và trang bị những kỹ năng về an toàn vệ sinh lao động giảm thiểu những thiệt hại về tài sản và con người do thiếu hiểu biết về an toàn – vệ sinh lao động. Công ty CP Giáo Dục Việt Nam thông báo tổ chức khóa học huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. Cấp chứng chỉ – chứng nhận an toàn, vệ sinh lao động theo đúng quy định của nghị định 44/2016/NĐ-CP trên toàn quốc.

CHI TIẾT NHÓM ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG 

(Đối tượng tại Điều 14 Luật an toàn, vệ sinh lao động được quy định)

 

NHÓM 1

Đối tượng được huấn luyện của nhóm 1:

Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:

a) Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;

b) Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Nội dung học của nhóm 1:

Thời gian học & chứng nhận của nhóm 1:

Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra. ( huấn luyện lần đầu )

Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện được cấp giấy chứng nhận huấn luyện. 

 

NHÓM 2

Đối tượng được huấn luyện của nhóm 2:

Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:

a) Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở;

b) Người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Nội dung học của nhóm 2

Thời gian học & chứng nhận của nhóm 2:

Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 48 giờ, bao gồm cả thời gian huấn luyện lý thuyết, thực hành và kiểm tra. Với huấn luyện định kỳ thì bằng 50% thời lượng của lần đầu.

Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện được cấp giấy chứng nhận huấn luyện. 

 

NHÓM3

Đối tượng được huấn luyện của nhóm 3:

Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

Nội dung học của nhóm 3

Thời gian học & chứng nhận của nhóm 3:

Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 24 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

Sau khi hoàn thành khóa học được cấp thẻ an toàn. 

 

NHÓM 4

Đối tượng được huấn luyện của nhóm 4:

Người lao động không thuộc các nhóm  1, 2, 3 và 5, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.

Nội dung học của nhóm 4

Thời gian học & chứng nhận của nhóm 4:

Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

Nhóm 4 không được cấp chứng nhận hay thẻ. Mà sau khi hoàn thành khóa huấn luyện thì được ghi vào Sổ theo dõi người thuộc nhóm 4 được huấn luyện.

 

NHÓM 5

Đối tượng được huấn luyện của nhóm 5:

Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

 

NHÓM 6

Đối tượng được huấn luyện của nhóm 6:

An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

Nội dung học của nhóm 6

Thời gian học & chứng nhận của nhóm 6:

Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 4 giờ ngoài nội dung đã được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.


 

NHỮNG LÝ DO CÁC BẠN NÊN ĐĂNG KÝ HỌC VỚI CHÚNG TÔI

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Việt Nam tự hào là một trong những đơn vị đầu tiên - hàng đầu trên cả nước được Cục An Toàn  Lao Động cho phép mở lớp huấn luyện Giảng viên an toàn lao động vệ sinh lao động trên toàn quốc.

Với một đội ngũ giảng viên đã hoàn thành và được cấp giấy chứng nhận giảng viên an toàn lao động - vệ sinh lao động. Chúng tôi có thể tự tin rằng có thể huấn luyện về an toàn lao động vệ sinh lao động ở bất cứ ngành nghề nào của Việt Nam.

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Việt Nam chúng tôi đã mở được nhiều lớp hợp đồng, cũng như lớp học viên đăng ký lẻ trên toàn quốc. Cùng với 4 chi nhánh của chúng tôi đặt tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Nha Trang ( Khánh Hòa)

Với nhiều đơn vị khách hàng lớn trên toàn quốc.

Chúng tôi tự hào là đơn vị đào tạo uy tín trên 11 năm kinh nghiệm. Giảng viên, giáo trình học tập chuyên nghiệp, chất lượng

Kết thúc khóa học các bạn sẽ được lấy chứng chỉ, chứng nhận một cách nhanh nhất.

HÃY LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ HỌC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BẠN CÓ MỨC HỌC PHÍ TỐT NHẤT VỀ HỢP ĐỒNG

VÀ VỚI NHỮNG HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ LẺ SẼ CÓ NHỮNG ƯU ĐÃI BẤT NGỜ VỀ HỌC PHÍ.

Liên hệ đăng ký huấn luyện:

Trung Tâm Huấn Luyện An Toàn Lao Động - Vệ Sinh Lao Động

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIỆT NAM

HỆ THỐNG ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN TRÊN TRÊN TOÀN QUỐC

- KV Miền Bắc        : Số 451 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội

          Hotline          :  0982  78 78 40 - 0982 78 78 21

Mail               : nhungnt@giaoducvietnam.edu.vn

- KV Miền Nam       : Số 12 Trần Thiện Chánh, Phường 12 Quận 10 TPHCM

         Hotline           : 0973  86 86 00 - 0979 86 86 57 (Thu Hà )

Mail               : havt@giaoducvietnam.edu.vn

- KV Miền Trung     : Số 4 Tiểu La – P. Hòa Cường Bắc – Q. Hải Châu- ĐN

         Hotline            : 0982 78 78 40 - 0981 86 86 23 

Mail               nhungnt@giaoducvietnam.edu.vn

Khánh Hòa     : Số 33, Đường B1, Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung Tp Nha Trang

 

Đăng ký học theo mẫu để được tư vấn miễn phí và chi tiết :

Click :        

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ LỚP AN TOÀN LAO ĐỘNG VSLĐ

 

MẪU CHỨNG CHỈ CHỨNG NHẬN